Karanlığın kızı Hekate!

Tanrıça Ay ve gece ile birlikte anılmaktadır. 🌙

Gecenin gizeminden dolayı kendisinin sihir ve büyü gücüne sahip olduğu düşünülmektedir. 🧙‍♀️

Hekate diğer tanrı ve tanrıçalar gibi efsaneleri bol olan bir tanrıça değildir. Kişiliği gizemli kalmıştır.

Hesiodos (ünlü Yunan ozanı) Theogonia eserinde Hekateye bolca yer vermiştir.

Hekate’nin Titanlar arasında Güneş Soylular olarak anılan tanrılar soyundan gelmekte olduğu bilinmektedir. Titanlar soyunda ne kadar önemli bir yerinin olduğu Theogonia’dan öğrenilebilmektedir. Ünlü ozan Hesiodos, Hekateye 46 dizelik bir övgü yazmıştır.📜📜📜

Tanrıça Hekatenin illüstrasyonu

Bu övgüde; Zeus’un Hekateyi üstün tuttuğu evrende onur paylarını tanrılar arasında paylaştırırken, Hekateye denizlerde, karada ve göklerde pay vermiştir.

Metinden bazı alıntılar aşağıdaki gibidir;

… “Ölümsüzlerin saygısı büyüktür ona,

Bugün yeryüzünde kurban kesen her ölümlü Hekatenin adını anar yakarışlarında,

Kimin dileğini iyi karşılarsa o tanrıça, onun elde etmeyeceği şey yoktur,

Ona bütün mutlulukları vermek elindedir.

 

Ünlü Gaia ile Uranos’un bütün çocukları kendi paylarından pay vermişlerdir ona…

Kim hoşuna giderse Hekatenin yardım görür ondan, destek bulur onda.

Meydanlarda, kalabalıklar içinde kimi isterse onu parlatır Hekate.

Ölüm-kalım savaşlarında dilediği savaşçıya yardım eder.

Dilediğine verir hıynıvı, sanı, şerefi.” …

Lagina Hekate Tapınağı

Stratonikeia’nın kuzeyindeki Lagina’da Hekate’ye adanmış çok ünlü bir tapınak bulunmaktadır. Oldukça görkemli olan bu tapınaktan bazı eserler İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Lagina’yı merak edenler için detayları anlattığımız Lagina yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. 🔎🗒

Hekate kelime anlamı olarak hedefi vuran anlamına gelmektedir. Tanrıça Yunanlılara yabancı kalmıştır asıl önemini Roma’da kazanmıştır.

Roma’da ay tanrıçası, geceye ve karanlığa egemen bir varlık, büyü ve sihri elinde tutan kara güçler sahibi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Terakota Vazo-Elinde 2 adet meşale tutan Hekate tasviri ortada-Yaklaşık M.S. 440. yüzyıl-Günümüzde New york Metropolitan Müzesinde sergilenmektedir.

Hekate kimi bölgelerde üç gövdeli bir heykel olarak tasvir edilirdi. Bu üçlü karakteriyle Efesli Artemis’e ne kadar benzediği onun başka bir yan ve yönünü simgelediği düşünülmektedir.

Hekate’den Anadolu’da korkulan bir tanrıça olarak  bahsedilmektedir. 😱

Halk arasında kötü ruhların yol kavşaklarında, üç yol ağızlarında kötülüklerini yaptıkları ve orada dolaştıklarına inanılmaktadır. Bu yüzden korkulan yaratıklar da bu kavşaklarla ilişkilendirilmiştir. Hekate’nin üç yol ağzılarında oturduğuna inanılmaktadır.

Resim kaynak: irenhorrors.deviantart.com

Bu yüzden ona yol kavşaklarında tapılmış, adaklar sunulmuştur. Bela ve felaketlerin uzak olması için evlerin önlerine Hekatenin heykelleri dikilmiştir. 🛐

Halk Hekateyi kötü yaratıkların yöneticisi ve efendisi gibi düşünmüş olmalıdır. Hem bu özellikleri hem de büyü ile olan bağı düşünüldüğünde tanrıçanın oldukça karmaşık bir yapısı olduğunu anlayabilmekteyiz.

 

Kaynakça ;

1-Mitoloji Sözlüğü – AZRA ERHAT

2- Anadolu Hekatenin Korpusu ve Çeşitli Müzelerde Eserleri Üzerinde Çalışmalar – N. Eda AKYÜREK ŞAHİN

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.